Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Οι καϋμένοι οι πτωχοί
Εξεδόθη στο περιοδικό «Ακρόπολις Φιλολογική» του έτους 1888: http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias_issue.php?iss=2040
Η εικών εκ του περιοδικού «Εκλεκτά Μυθιστορήματα» (Αύγουστος 1890):  http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=69412
Τα τεκμήρια παρέχει η συλλογή Πλειάς (http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου