Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

KAHLIL GIBRAN-Επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε!!!

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ
................................έμεινε σιωπηλός, και κοίταξε πέρα προς τους λόφους
και προς τους απέραντους αιθέρες, κι ήταν μια αμάχη στη σιωπή του.
«Φίλοι μου και συνοδοιπόροι μου, να λυπάστε το έθνος που είναι γεμάτο
πίστη κι άδειο από θρησκεία.
Να λυπάστε το έθνος που φορά ένα ρούχο  που δεν το έχει υφάνει, που τρώει