Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Mήνυσε το υπουργείο Παιδείας

Έφηβος μήνυσε το υπουργείο Παιδείας γιατί δεν έμαθε γράμματα

Στην Αυστραλία