Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Μοκαρραμέ Γάμπαρί: η σημαντικότερη Ιρανή ζωγράφος

Δείτε τα ζωγραφικά έργα μιας 70άχρονης «απαίδευτης» (εικαστικά και ακαδημαϊκά) Ιρανής και αναρωτηθείτε... «Αυτή τολμά... εγώ, γιατί όχι!».