Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Επίκαιρο.......troktiko    Ο γρίφος του βυτιοφόρου

Ο Εβαγκελισμός τις Θεωτόκου

Το παρακάτω κείμενο το έγραψε μαθητής της ΣΤ´ τάξης, από το Ν. Ηρακλείου Κρήτης.
Η ορθογραφία των λέξεων μη σας παραξενέψει. Το βαρεμένο σημένει έγκυος.
Είναι αποτυπωμένη ακριβώς όπως στο πρωτότυπο χειρόγραφο κείμενό του.


Έκθεση
Θέμα: Ο Εβαγκελισμός τις Θεωτόκου.

Ο λουκάς εβαγκελίστικε ότι θα γενιθή ο χριστός. τότε ο θεός πέζη μια τ ανγκέλου κε