Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Παπαδιαμάντης

Θὰ ἔλεγέ τις, ὅτι ἡ χώρα αὕτη ἠλευθερώθη ἐπίτηδες, διὰ νὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι δὲν ἦτο ἱκανὴ πρὸς αὐτοδιοίκησιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου