Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

The Aral Sea


Aral Sea, Russia
The Aral Sea was once one of the largest seas of the continent. It was fed up by two powerful rivers that were later turned away by the decision of Soviet authorities. They started using water of those rivers for agriculture and just look how it dramatically changed the look of the sea, which is now a mere puddle. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου